"Na początku tego tygodnia Komisja Budżetowa Izby Reprezentantów przedstawiła projekt ustawy uzupełniającej, w kwestii bezpieczeństwa narodowego dla Ukrainy. Ustawa przewiduje 61 mld dolarów pomocy dla Ukrainy, w tym klauzulę, która wzywa prezydenta do przekazania rządowi Ukrainy taktycznych systemów rakietowych dalekiego zasięgu. Głosowanie zaplanowano na sobotnie popołudnie w Izbie Reprezentantów USA" – przypomina KPA.

Reklama

Każdy głos ważny

Stwierdza, że głos każdego amerykańskiego Polaka w tej sprawie jest niezwykle ważny. Rosyjska inwazja na Ukrainę stanowi bowiem zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy Środkowo-Wschodniej.

"Zapewnienie Ukrainie niezbędnych zasobów wojskowych i finansowych pozwoli jej powstrzymać rosyjskie natarcie i ma zasadnicze znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa Polski" - stwierdza dokument.

Reklama

Pilna potrzeba pomocy

KPA zwraca uwagę na to, że apel Polonii do Kongresu USA będzie akcentował pilną potrzebę dodatkowej pomocy w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Dla ułatwienia szybkiego kontaktu z członkami Izby Reprezentantów przywódcy KPA podają w swym oświadczeniu adres internetowy, pod którym można ich wyszukać w zależności od miejsca zamieszkania. Przygotowali też wzór listów, jakie można wysłać elektronicznie.