"Według doniesień lokalnych mieszkańców Rosjanie przesuwają (do obwodu charkowskiego) niektóre jednostki (z Chersońszczyzny) i posyłają (na front) operatorów dronów" – poinformowano.

Powiększanie batalionu Margiełowa

Centrum doniosło, że wojska rosyjskie powiększają też "batalion ochotniczy (imienia sowieckiego generała Wasilija) Margiełowa w celu uzupełnienia strat" w ludziach.

Reklama

Podpisywanie kontraktów pod przymusem

Jednocześnie, podczas obowiązkowej rejestracji obywateli w rosyjskich wojskowych komendach uzupełnień, mieszkańcy obwodu chersońskiego są nakłaniani do podpisywania kontraktów z rosyjską armią i słyszą groźby przymusowej mobilizacji – podano w komunikacie.

"Jest to kolejna zbrodnia okupantów, którzy mobilizują miejscową ludność do wojny przeciwko ojczyźnie" – podkreślono.

Apel Centrum Narodowego Sprzeciwu

Centrum Narodowego Sprzeciwu zaapelowało do ludności na terytoriach okupowanych o informowanie o zbrodniach przeciwnika, by poniósł za to odpowiedzialność. Ostrzegło także przed współpracą z wrogiem i wykonywaniem rozkazów Rosjan.