Działacze ze znanymi nazwiskami stawiają na tych, dla których przygoda z polityką dopiero się zaczyna. Dlatego - jak mówił Paweł Kowal, który odwiedził Radom - pora na ludzi, którzy dotąd nie byli aktywni, ale chcą zmieniać Polskę.


Na listach mają się znaleźć przedstawiciele środowisk lokalnych, regionalnych czy subregionalnych. Partia deklaruje współpracę ze Wspólnotą Samorządową, szuka też innych sojuszników, a przede wszystkim tworzy program.

Reklama

Jak mówił Paweł Kowal, będzie to kilkadziesiąt tez, określających kierunek działania przedstawicieli Polski Razem w Parlamencie Europejskim. Chodzi m.in. o sposoby rozwiązywania krajowych problemów - takich jak na przykład bezrobocie - przy pomocy różnych mechanizmów unijnych, nie tylko finansowych.

Program wyborczy Polski Razem ma zostać zaprezentowany w Warszawie 1 lutego.