Proces o ochronę dóbr osobistych Anna Domińska (z domu Wałęsa) wytoczyła spółce Arcana, która wydała kontrowersyjną książkę Pawła Zyzaka "Lech Wałęsa. Idea i historia".

Córka byłego prezydenta żąda od wydawcy opublikowania w ogólnopolskim dzienniku przeprosin za zawarte w książce "inwektywy i kłamstwa" na temat swojego ojca. Chce także zakazu druku, rozpowszechniania i sprzedaży komu innemu praw do książki Zyzaka.

Domaga się również, aby wydawca za jej krzywdę i cierpienia moralne zapłacił 20 tys. zadośćuczynienia na rzecz Fundacji "Sprawni Inaczej" w Gdańsku.

Według Domińskiej, książka "Lech Wałęsa. Idea i Historia", oparta na obronionej w czerwcu 2008 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim pracy magisterskiej Zyzaka, narusza jej uczucia, wyrażające się szacunkiem i miłością do ojca oraz jej poczucie godności osobistej.