Badania, przeprowadzone przez GfK Polonia, pokazują też, że prawie 60 proc. ankietowanych dopuszcza możliwość przeprowadzenia aborcji w szczególnych sytuacjach. Zaś co trzeci Polak wyklucza aborcję w każdej sytuacji. Tylko co 20. jest za tym, aby wykonywano ją na żądanie.

Reklama

Sondaż "Rz" pokazuje również, iż Polacy są niechętni legalizacji małżeństw homoseksualnych. Zdecydowanych zwolenników jest zaledwie 3 proc. Kolejnych kilkanaście (13 proc.) byłoby skłonnych poprzeć takie rozwiązanie. Ale aż 80 proc. respondentów uważa, że pary homoseksualne nie powinny mieć prawa zawarcia związku małżeńskiego.

Jeszcze bardziej radykalni są Polacy w sprawie adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Zdecydowanie "za" opowiedział się jeden na 100 pytanych, 4 proc. ankietowanych uważa, że homoseksualiści "raczej powinni" mieć takie prawo. Natomiast przeciwników jest 93 proc.