Nazwiska zastępcy dowódcy i nowego szefa sztabu DWS opinia publiczna ma - jak zapowiada szef MON - poznać niebawem.

Reklama

"Na obsadę stanowiska szefa sztabu w Dowództwie Wojsk Specjalnych trzeba chwilkę poczekać; mam swojego kandydata i wiem kto nim zostanie. Podobnie jak chwilkę musimy poczekać na obsadę stanowiska zastępcy dowódcy wojsk specjalnych, chwilkę dłużej, ale też już wiem, kto to stanowisko obejmie" - powiedział dziennikarzom w sobotę szef MON.

"To będą dobrzy oficerowie, którzy dobrze sprawdzają się w wojskach specjalnych i poza nimi" - dodał.

Nowy dowódca wojsk specjalnych płk Piotr Patalong był dotychczas - od jesieni 2008 - szefem sztabu Wojsk Specjalnych, stąd wakat na tym stanowisku. Stanowisko zastępcy dowódcy będzie niebawem wolne, bo gen. Marek Olbrycht - decyzją szefa MON - otrzyma stanowisko w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

"Generała Marka Olbrychta w dowód uznania dla jego zasług przenoszę do Sztabu Generalnego, gdzie obejmie stanowisko szefa jednego z dwóch kluczowych zarządów" - powiedział minister. Jak ocenił, "gen. Olbrycht wykonał wielką robotę, doskonałą pracę przez ostatnie cztery miesiące, przejmując po śp. Włodzimierzu Potasińskim kierowanie Wojskami Specjalnymi".

Reklama

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał decyzję o wyznaczeniu płk. Patalonga na dowódcę wojsk specjalnych w piątek. Akt nominacji pułkownik odebrał w niedzielę podczas uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego na pl. Piłsudskiego w Warszawie.

Płk Patalong ma 48 lat. Kształcił się w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu i na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie. Pełnił służbę m.in. w kompanii specjalnej 12. Dywizji Zmechanizowanej, 56. Kompanii Specjalnej, 6. Brygadzie Desantowo-Szturmowej, był oficerem pionu szkolenia 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, szefem szkolenia 1. Pułku Szwoleżerów, dowódcą 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej, dowódcą 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego, dowódcą 1. Pułku Specjalnego Komandosów, dowódcą GROM. Służył m.in. w b. Jugosławii i Iraku.