To w pewnym stopniu odpowiedź na tworzone w Berlinie Centrum Przeciwko Wypędzeniom, które będzie się zajmować dokumentowaniem ucieczek i wysiedleń Niemców i innych narodowości w XX wieku, a także upamiętnianiem ofiar. Formalnie krakowskie Centrum Dokumentacji Przymusowych Migracji Polaków zostało powołane w styczniu tego roku przez rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Początkowo miało nosić nazwę Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń. Obecną nazwę zatwierdził senat UP.

Reklama

Krakowskie centrum będzie się zajmować nie tylko wywózkami Polaków ze wschodnich terenów II RP w 1940-1941 roku, ale także zsyłkami przed i po II wojnie światowej.