Zgodnie z planami rządu, pierwszy reaktor polskiej elektrowni ma ruszyć do końca 2020 r. Do 2030 r. mają zaś powstać dwie siłownie o łącznej mocy 6000 MW.

W środę premier Donald Tusk powiedział, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce powinna uzyskać akceptację społeczną, bo "bez akceptacji społecznej tego typu przedsięwzięcia nie mają sensu". Nie wykluczył też referendum w tej sprawie, choć - jak mówił - "być może wystarczyłaby decyzja na poziomie parlamentu, co do przyszłości i programu jądrowego".

TNS OBOP przeprowadził sondaż telefoniczny w dniach 23-24 marca na reprezentatywnej próbie 1000 pełnoletnich Polaków. Błąd opracowania wynosi 3,1 proc.