Egzamin rozpoczął się o godz. 9. Trwał półtorej godziny; uczniowie z różnymi dysfunkcjami mogli pisać go 45 minut dłużej.

Reklama

Gimnazjaliści mogli wybrać spośród sześciu języków obcych. Najwięcej z nich pisało test z języka angielskiego. Arkusze testów rozwiązywanych przez gimnazjalistów Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie internetowej.

Prace uczniów zostały zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.

Test ze znajomości języka obcego jest trzecią, ostatnią częścią egzaminu gimnazjalnego. We wtorek uczniowie pisali pierwszą jego część - test z wiedzy humanistycznej, a w środę - z wiedzy matematyczno-przyrodniczej.

Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. W odróżnieniu jednak od testu z wiedzy humanistycznej i testu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, wynik z testu z języka obcego nie jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Ma jedynie diagnozować jego znajomość przez ucznia.