Okresowe zakazy noszenia wszelkiego rodzaju broni mają zostać wprowadzone w Warszawie, Sopocie, Gdańsku, Malborku, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. W tych miastach zaplanowano wydarzenia związane z polskim przewodnictwem w Radzie UE. MSWiA motywuje zakaz koniecznością zapewnienia tam bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Reklama

W Warszawie zakaz ma obowiązywać w dniach: 30 czerwca-9 lipca, 17-21 lipca, 27 września-5 października, 1-3 grudnia oraz 12-18 grudnia. W tym czasie w stolicy ma się odbyć oficjalna inauguracja prezydencji, wspólne posiedzenie rządu z Komisją Europejską, szczyt Partnerstwa Wschodniego, liczne konferencje i spotkania ministrów z krajów UE, a także Europejskie Dni Rozwoju.

W Sopocie zakaz noszenia broni objąłby niemal cały lipiec (od 4 do 30) oraz pierwszy tydzień września. W wakacje w tym mieście odbędzie się seria nieformalnych spotkań ministrów ds. zdrowia, zatrudnienia i polityki społecznej, środowiska, rozwoju oraz europejskich. Z kolei na początek września nad Bałtykiem zaplanowano nieformalne spotkanie ministrów ds. zagranicznych oraz konferencję ministrów ds. transportu. Ponieważ część pierwszego z tych wydarzeń odbędzie się też w Malborku, zakaz noszenia broni zostanie wprowadzony również w tym mieście (1 i 2 września).

W Gdańsku broni nie można byłoby nosić przez dwa dni - 27 i 28 lipca. Na drugą z tych dat zaplanowano uroczystości w Stoczni Gdańskiej.

We Wrocławiu zakaz noszenia broni ma być wprowadzony na prawie cały wrzesień (od 7 do 30). W stolicy Dolnego Śląska będą się wtedy odbywać nieformalne spotkania ministrów zajmujących się sprawami audiowizualnymi, energią oraz obroną narodową.

Od 4 do 29 października broń w domach będą musieli zostawić mieszkańcy Krakowa. Powodem są nieformalne spotkania ministrów ds. turystyki, sportu oraz rodziny i równości płci, a także konferencje ministerialne dot. polityki energetycznej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Reklama

Ostatnim miastem, gdzie ma zostać wprowadzony zakaz noszenia broni, jest Poznań (2-5 oraz 16-25 listopada). W tym mieście mają się spotkać unijni ministrowie zajmujący się sprawami wewnętrznymi, administracją elektroniczną oraz polityką regionalną.

Według danych policji w Polsce pozwolenie na broń w ub.r. miało prawie 320 tys. osób.Rozporządzenie ministra SWiA ma zakazywać noszenia wszelkiego rodzaju broni. Ustawa o broni i amunicji, która jest podstawą do wydania rozporządzenia, obejmuje uregulowaniami nie tylko broń palną. Jest w niej wymieniona również broń pneumatyczna, miotacze gazu obezwładniającego, a także narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Ta ostatnia kategoria obejmuje kusze, paralizatory oraz broń białą (według ustawy: ostrza ukryte w przedmiotach niewyglądających jak broń, kastety i nunczaki oraz niektóre rodzaje pałek, w tym kije bejsbolowe).

Rozporządzenie nie będzie dotyczyło m.in. wewnętrznych służb ochrony w przedsiębiorstwach oraz agencji ochrony osób i mienia. Nie będą nim objęci także posiadający broń obcy dyplomaci oraz np. przedstawiciele zagranicznych służb chroniący oficjalne delegacje przebywające w Polsce.

Ustawa o broni i amunicji, a więc także wydane na jej podstawie rozporządzenie, nie dotyczy też: żołnierzy, policjantów, celników oraz funkcjonariuszy służb specjalnych, BOR, Straży Granicznej i Służby Więziennej.

Ostatni raz zakaz noszenia broni, po jednym dniu w Warszawie i Krakowie, wprowadzono przy okazji pogrzebu pary prezydenckiej w kwietniu 2010 r. Podobne rozwiązania były już wprowadzane wcześniej, m.in. podczas Szczytu Gospodarczego w Warszawie w 2004 r. i wizyt papieskich.