Naruszenie ustawy o zamówieniach publicznych wykazała kontrola Urzędu Miejskiego w Gdańsku sprawdzająca jak Europejskie Centrum Solidarności wydało 11 mln zł dotacji ministerstwa kultury na organizację obchodów 30-lecia Sierpnia '80. Nieprawidłowości dotyczą większości tej kwoty.

Reklama

Informację o wynikach kontroli w Europejskim Centrum Solidarności, przeprowadzonej między 6 października a 22 listopada 2010 r., przedstawił w czwartek podczas sesji Rady Miasta Gdańska dyrektor biura kontroli Urzędu Miejskiego w Gdańsku Andrzej Boczoń. Wyjaśnił, że kontrolujący urzędnicy dopatrzyli się m.in. nieuzasadnionego korzystania przez ECS z zamówień z wolnej ręki i zastrzeżenia te zostały przekazane do oceny Rzecznikowi Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. Postępowanie w tej sprawie trwa.

Po kilku godzinach na szczegółowe pytania dziennikarzy dotyczące wyników kontroli odpowiedziało też biuro prasowe magistratu. Kontrola wykazała 10 przypadków naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym pięć, w których brak było podstaw do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki. To ostatnie dotyczyło m.in. produkcji artystycznej i koordynacji widowiska "Solidarność. Twój Anioł Wolność ma na imię" oraz realizacji spektaklu muzycznego pt. "Strajk".

"Umowy zawarte w wyniku postępowań, w których stwierdzono naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, opiewają łącznie na kwotę ok. 9,3 mln zł (w tym postępowania, w których stwierdzono brak podstaw do udzielenia zamówienia z wolnej - ok. 8,7 mln zł)" - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Dyrektorem ECS do końca października 2010 r. był o. Maciej Zięba. Dominikanin stanął na czele ECS w 2007 r. z nominacji prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Ojciec Zięba tłumaczył, że jednym z powodów jego odejścia były różnice pomiędzy nim a prezydentem Gdańska na temat wizji ECS. Zakonnik mówił też, że kierowanie ECS było coraz bardziej utrudnione przez spory polityczne wokół dziedzictwa Sierpnia 1980 roku.

Reklama

Do rezygnacji o. Zięby ze stanowiska przyczyniła się także krytyczna ocena zorganizowanego przez ECS spektaklu "Solidarność. Twój Anioł Wolność ma na imię" w reżyserii Roberta Wilsona z USA, który odbył się 31 sierpnia 2010 w Gdańsku. Adamowicz uznał to widowisko za "wielką klęskę". Podczas czwartkowej sesji radni głosowali też nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego ECS za cały 2010 r. Dokument został przyjęty - za głosowało 23 radnych (z rządzącej Gdańskiem PO), 6 było przeciw.

Szef opozycyjnego klubu PiS Wiesław Kamiński apelował, aby w świetle negatywnych wyników kontroli odrzucić sprawozdanie finansowe ECS. Argumentował m.in., że b. kierownictwo placówki mogło dopuścić się niegospodarności w wydatkowaniu pieniędzy publicznych.

Od 4 maja ECS kieruje wyłoniony w konkursie 42-letni Basil Kerski. Jego ojciec jest Irakijczykiem, matka Polką. Wyjechał z rodzicami do Berlina w 1979 r. W 1986 r. na prośbę ojca, który był uciekinierem politycznym, zrezygnował z obywatelstwa polskiego na rzecz niemieckiego. Na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie Kerski ukończył politologię i slawistykę. Od 1999 r. jest redaktorem naczelnym Magazynu Polsko-Niemieckiego "Dialog", współpracującego ściśle z "Przeglądem Politycznym", pismem wydawanym od 1983 r. przez gdańskie środowisko związane z Donaldem Tuskiem.