W wyborach wystartuje czterech kandydatów: Tomasz Domin, Adam Gmaj, Marcin Komaiszko i Józef Maciejewski - wszyscy z własnych komitetów wyborczych. Jeśli żaden z nich nie zdobędzie ponad 50 proc. ważnych głosów, odbędzie się druga tura głosowania.

Reklama

Dotychczasowy wójt gminy Sorkwity Piotr W. został prawomocnie uznany za kłamcę lustracyjnego w grudniu ub.r. Jeszcze w tym samym miesiącu radni gminy podjęli uchwałę o wygaszeniu mu mandatu, ale wójt uznał, że uchwała jest bezprawna i odwołał się do sądu administracyjnego. Mimo prawomocnego wyroku sądu karnego, który uznając go za kłamcę lustracyjnego na trzy lata zakazał mu pełnienia funkcji publicznych, wójt Piotr W. nadal przychodził do pracy. Działo się tak do 1 kwietnia.

Piotr W. był wójtem Sorkwit od czerwca 1990 roku, z małą przerwą. Według IPN, Piotr W. współpracując ze Służbą Bezpieczeństwa posługiwał się pseudonimem Janek. Jego współpraca miała trwać od 1982 do 1988 roku. W tym czasie wielokrotnie spotykał się on z funkcjonariuszami SB, składał ustne i pisemne meldunki. W zasobach IPN zachowały się jego teczka pracy i personalna oraz pokwitowanie przyjęcia tysiąca złotych. Pierwszy wyrok uznający wójta za kłamcę lustracyjnego zapadł we wrześniu 2010 roku.

W ostatnich wyborach Piotr W. kandydował jako nieprawomocnie skazany. Wygrał wybory w drugiej turze.

Sorkwity to niewielka rolnicza gmina na trasie z Mrągowa do Olsztyna. Znana jest m.in. z tego, że rozpoczyna się tu szlak kajakowy Krutyni.