B. dyrektor zakazano też przez 5 lat pełnienia stanowisk w instytucjach, które dysponują środkami publicznymi. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd uznał Bożenę M. za winną wszystkich zarzucanych jej przez prokuraturę czynów - przyjęcia luksusowych prezentów, m.in. alkoholi i kosmetyków oraz fundowanej przez firmę farmaceutyczną wycieczki do USA i pobytu w sopockim Grand Hotelu.

Reklama

Do ustawiania przetargów na sprzęt medyczny i leki miało dochodzić w latach 2002-2007. Pracowników szpitali przedstawiciele firm farmaceutycznych i medycznych mieli korumpować pieniędzmi wypłacanymi jako "premie" lub 1 proc. wartości wygranego przetargu oraz opłacaniem prezentów i pobytów w hotelach.