"Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród młodzieży i kadry akademickiej, zwiększenie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego" - można przeczytać na stronie internetowej ABW.

Reklama

Obszary konkursu to: Służby specjalne II a III RP - studium porównawcze; Rola służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa; Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia polskich służb specjalnych; Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku - zagrożenia i wyzwania; Czy Polsce potrzebne są służby specjalne?; Obraz służb specjalnych w mediach, stereotypy i uprzedzenia; Służby specjalne w literaturze i sztuce.

Do konkursu można zgłosić pracę licencjacką lub magisterską napisaną w języku polskim i bronioną w roku akademickim 2010/2011 lub 2011/2012. Prace powinny zostać przesłane pod adresem gabinetu szefa ABW 00-993, Warszawa ul. Rakowiecka 2a (email: redakcja.pbw@abw.gov.pl) w wersji papierowej i elektronicznej wraz z danymi osobowymi autora. Należy do nich dołączyć opinie promotora i recenzentów.

Prace oceniać będzie komitet konkursowy wyłoniony przez szefa ABW. Przewidziano nagrody dla autorów najlepszych trzech prac: od 3 tys. do 2 tys. zł oraz publikację w wydawanym przez ABW periodyku "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Wręczenie nagród nastąpi w ABW podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości 11 listopada.