W tym roku hasłem trzydniowego spotkania będzie myśl zaczerpnięta z roku duszpasterskiego - "Od izolacji do relacji".

Reklama

"Jesteśmy stworzeni do tego, aby być w więzi z Bogiem i innymi osobami" - powiedział dyrektor miejscowego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym ks. Robert Krzywicki. Podkreślił, że na spotkaniach będzie można podzielić się swoją drogą przejścia od bycia samym do bycia w relacjach z innymi.

"Odbędą się także spotkania przy muzyce, prelekcje, spotkania z psychologami, terapeutami uzależnień, wolontariuszami i doradcami rodzinnymi. Spotkania trzeźwościowe zakończy w niedzielę msza św. w bazylice" - poinformował PAP Robert Adamczyk z sanktuaryjnego biura prasowego.

Do Lichenia przyjeżdżają ci, którym udało się wygrać walkę z nałogiem oraz osoby, które dopiero poszukują motywacji. Według ks. Krzywickiego, nałogi są taką samą chorobą, jak rak czy grypa i mogą one dotknąć każdego. Wielu uczestników podkreśla, że z uzależnienia nie można wyjść samemu, potrzebna jest pomoc najbliższych, specjalistów i doświadczenie zdobywane w grupie.

Centrum Pomocy w Licheniu istnieje od 2000 r. Powstało na bazie dwóch funkcjonujących tam wcześniej poradni: rodzinnej i dla ludzi z problemami alkoholowymi. Utworzenie takiego ośrodka było odpowiedzią gospodarzy sanktuarium, księży marianów, na apel Jana Pawła II o zajęcie się "nowymi ubogimi" dzisiejszego świata, czyli osobami uzależnionymi i ich rodzinami.