W komunikacie przysłanym we wtorek PAP po czerwcowym zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Licheniu biuro prasowe KEP poinformowało, że z prośbą o powołanie delegata ds. egzorcystów zwrócił się krajowy koordynator egzorcystów ks. Marian Piątkowski. Zadanie to powierzono metropolicie częstochowskiemu abp. Stanisławowi Nowakowi.

Reklama

Hierarchowie przypomnieli też, że małżeństwo jest naturalnym związkiem mężczyzny i kobiety. Jak podkreślili, prawne wprowadzenie związków partnerskich "byłoby zgodą na niebezpieczne osłabianie instytucji małżeństwa".

Biskupi zaapelowali też o politykę wspomagającą rodziny. "Niech polityka prorodzinna stanie się jednym z głównych tematów dyskusji w kampanii wyborczej, niech przyświeca polskiej prezydencji w Unii Europejskiej jako kontynuowanie tematu podjętego przez rząd Węgier" - napisali.

Episkopat zwraca też uwagę na solidne przygotowanie do małżeństwa w rodzinach, szkołach i parafiach. Biskupi krytykują praktykę wielu młodych, którzy mieszkają razem przed ślubem. "Kościół nie może przymykać oczu na to zjawisko i milczeć, gdy w naszych czasach rodzi się nowy obyczaj, sprzeczny z nauką Kościoła" - zaznaczają.

Reklama

Hierarchowie wyrazili poparcie dla obywatelskiej inicjatywy w sprawie całkowitej ochrony życia ludzkiego, którą poparło podpisami blisko 600 tys. obywateli. Zwrócili się też do polskich parlamentarzystów o przyjęcie prawa chroniącego każde ludzkie życie, od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci.

W związku z upływającymi kadencjami przewodniczących komisji, rad i zespołów KEP, biskupi dokonali szeregu wyborów dotyczących gremiów Episkopatu.

Obecny statut KEP przewiduje, że kadencja przewodniczących trwa pięć lat i funkcję tę biskup może pełnić bez przerwy przez dwie kolejne kadencje. W myśl tych zapisów, kierujący od 10 lat pracami Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów bp Stefan Cichy przestał pełnić tę funkcję. Nowym przewodniczącym tej komisji, zajmującej się m.in. różnymi formami apostolstwa liturgicznego, został biskup pomocniczy diecezji świdnickiej bp. Adam Bałabuch. Biskup Cichy nie kończy jednak prac w Komisji, teraz będzie jej członkiem.

ReklamaDrugą kadencję zakończył też przewodniczący Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego bp Tadeusz Pikus. Zastąpił go na tym stanowisku biskup pomocniczy z Przemyśla bp Marian Rojek.

Zmienił się też przewodniczący Rady ds. Społecznych. Miejsce bp. Piotra Jareckiego zajął bp Józef Kupny. Nowym przewodniczącym Rady ds. Ekumenizmu został biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz - na miejsce bp. Tadeusza Pikusa.

Szereg biskupów otrzymało nominację na drugą kadencję prac w gremiach Episkopatu. M.in. kolejne pięć lat pracami Komisji Duchowieństwa będzie kierował kard. Stanisław Dziwisz, a abp Stanisław Gądecki - pracami Komisji Duszpasterstwa.

Kadencja delegatów Episkopatu trwa również pięć lat, ale nie ma ograniczenia co do liczby następujących po sobie kadencji. Bp Marian Florczyk otrzymał powołanie na trzecią kadencję delegata KEP ds. duszpasterstwa sportowców. Po 10 latach zmienili się delegaci ds. duszpasterstwa kobiet i rolników. Biskupa elbląskiego Jana Styrnę na stanowisku delegata KEP ds. duszpasterstwa rolników zastąpił bp Edward Białogłowski, biskup pomocniczy diecezji rzeszowskiej. Nowym delegatem Episkopatu ds. duszpasterstwa kobiet został bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, w miejsce bp. Jana Wątroby.

355. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbyło się w Licheniu w dniach 24 i 25 czerwca oraz we Włocławku 26 czerwca.