Do Urzędu Miasta w Nysie napisał król Salomon Gafabus Iguru I, władca Królestwa Bunyoro-Kitara, jednego z siedmiu królestw afrykańskiej Ugandy. Król napisał, że jest potomkiem legendarnego podróżnika Emina Paszy, który mieszkał kiedyś na Opolszczyźnie."Otrzymaliśmy drogą mailową list, w którym król prosi nas o pomoc w zbadaniu przeszłości jego dziadka - Edwarda Schnitzera, podróżnika i etnografa znanego jako Emin Pasza" - powiedział PAP sekretarz miasta Nysa, Michał Baziuk.

Reklama

Do Ugandy wysłano już grzeczną i dyplomatyczną odpowiedź, w której burmistrz Nysy Jolanta Barska poinformowała afrykańskiego króla, że spróbuje zbadać nyskie ślady Schnitzera i zdobyć więcej informacji na ten temat. W liście zawarto też informację, że burmistrz chętnie pokaże władcy Bunyoro-Kitara piękno Nysy, w której kiedyś mieszkał Schnitzer.

Edward Schnitzer - Emin Pasza urodził się w Opolu w roku 1840. Dwa lata później zamieszkał w Nysie - i to ten okres życia późniejszego podróżnika, lekarza i etnografa będzie przedmiotem poszukiwań nyskich urzędników. Po studiach medycznych we Wrocławiu Schnitzer podjął pracę lekarza w armii tureckiej. Po przejściu na islam został gubernatorem (paszą) Albanii - wówczas prowincji imperium ottomańskiego.

W roku 1876 wyprawił się do Sudanu, gdzie został lekarzem wojskowym w siłach zbrojnych gubernatora Charlesa Gordona. Wkrótce został mianowany gubernatorem egipskiej prowincji Ekwatoria, która obejmowała część dzisiejszego południowego Sudanu i północną Ugandę. Organizował liczne wyprawy badawcze, próbował m.in. dotrzeć do źródeł Nilu. Zmarł - prawdopodobnie zamordowany przez handlarza niewolników - w 1892 roku.