Wycofuje też 41 mln zł na budowę cerkwi polowej w Warszawie.

Reklama

Nowy biskup polowy Józef Guzdek zlikwidował ostatnio pięć dekanatów, obniżył stopnie i pensje pięciu dziekanom i jednemu wikariuszowi biskupiemu. Ze służby odeszło też dziesięciu kapelanów, a w tym roku odejdzie sześciu (w tym trzech pułkowników). Biskup zmniejszył też liczbę etatów oficerskich w kurii polowej.

MON wciąż utrzymuje ponad 140 katolickich kapelanów, w tym około 20 pułkowników (zarabiają miesięcznie ok. 8 tys. zł) oraz 40 podpułkowników. Tylko w tym roku w budżecie resortu na utrzymanie ordynariatu polowego zapisano 20,5 mln zł.