Minister administracji i cyfryzacji Michał Boni poinformował, że w pierwszym okresie po likwidacji Funduszu i zastąpieniu go odpisem podatkowym możliwe będzie wprowadzenia ekwiwalentnego modelu wyrównującego. Boni podkreślił, że zarówno Kościół katolicki, jak i inne Kościoły i związki wyznaniowe obawiają się, że w pierwszym okresie środki, które napłyną z odpisu podatkowego, nie będą w tej samej wysokości jak te, które obecnie pochodzą z Funduszu.

Reklama

Zgodziliśmy się co do trybu prac. Pracujemy w zespołach finansowych komisji konkordatowych, będziemy przygotowali porozumienie we wszystkich sprawach, które dotyczą zmiany roli, funkcji, miejsca Funduszu Kościelnego - powiedział dziennikarzom Boni.

Boni poinformował też, że przyjęta zostanie propozycja strony kościelnej, by pieniądze z odpisu podatkowego wpływały na jedno wewnętrzne konto Kościoła, który sam będzie je rozdzielał. Dodał, że w najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkanie w zespołach roboczych.