Bóg stoi po stronie życia. Znakiem tego jest zmartwychwstanie Chrystusa.() Dar życia ludzkiego jest największym darem jaki człowiek posiada na ziemi - powiedział prymas.

Reklama

Życia człowieka chcemy za wszelką cenę bronić, promować i wspomagać, ażeby urastało do tych rozmiarów, jakie Opatrzność Boża przewidziała w swoim planie zbawczym każdego człowieka - dodał.

Abp Kowalczyk przypomniał, że przeżywanie dni poprzedzających Wielkanoc łączy się z kolejną rocznicą śmierci bł. Jana Pawła II. Sześć lat przed śmiercią pisał (...), że mimo ograniczeń wieku, mimo cierpień, mimo dolegliwości cieszy się życiem i kocha życie. Nie ukrywa tego, że śmierć nas wszystkich przeraża, napawa nas strachem, ale ostatnie słowo nie należy do śmierci - należy do życia - powiedział.

Abp Kowalczyk życzył, by zbliżające się święta usposabiały wszystkich do optymistycznego patrzenia na codzienność życia. Mimo takich czy innych trudności cieszmy się, że możemy przeżywać te święta w wolnej Polsce - powiedział prymas.