W wystąpieniu do ministra Bartosza Arłukowicza rzecznik Marek Michalak przytoczył wyniki kontroli przeprowadzonych przez biuro rzecznika praw pacjenta w szpitalach w Gnieźnie, Radomiu oraz Bolesławcu.

Reklama

Zwrócił uwagę, że w każdym z protokołów kontroli powtarza się zapis o nieprawidłowościach przy stosowaniu przymusu bezpośredniego. Istotą przymusu bezpośredniego jest okresowe pozbawienie pacjenta wolności. W związku z powyższym, środek ten, w moim przekonaniu, powinien być stosowany w wyjątkowych przypadkach, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz następstw potencjalnych zagrożeń, jakie może on przynieść pacjentowi - podkreślił RPD.

Kolejny problem to zamykanie rano na klucz sal chorych i udostępnianie ich pacjentom dopiero w porze kolacji. Małoletnich pacjentów, przy uciążliwości i niedogodności związanej z pobytem w szpitalu, pozbawia się jedynego stałego, osobistego miejsca w oddziale. Należy zauważyć, że w oddziałach szpitalnych jedynie łóżko jest dla pacjenta miejscem, na którym może się on położyć w dowolnej pozycji i napięciu ciała, odpocząć, pomyśleć o swoich sprawach w ciszy i spokoju. Pozbawienie dziecka tej możliwości jest niezasadne i nie służy pacjentowi - przekonywał Michalak.

Wskazał także na problem wykonywania przez pacjentów prac porządkowych w oddziałach psychiatrycznych: w świetlicy, na korytarzach, w salach chorych. W jego opinii, choć trzeba przestrzegać zakazu wykorzystywania małoletnich do sprzątania zamiast personelu oddziału, to jednak działania takie mogą przynosić korzyści terapeutyczne. Sądzę, że problem ten powinien zostać rozwiązany w taki sposób, by niemożliwe było dokonywanie nadużyć w stosunku do małoletnich pacjentów przez personel szpitala - uważa RPD.

Jego zdaniem wskazane jest przeprowadzenie analizy, czy powołani w szpitalach psychiatrycznych Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego wystarczająco chronią prawa przebywających tam chorych.

Reklama

Michalak prosi ministra zdrowia o zbadanie przedstawionych problemów i informację o ustaleniach oraz podjętych działaniach.

Resort zdrowia ma 30 dni, by odpowiedzieć o na pismo RPD.