Czynności procesowe z udziałem podejrzanego mogą być prowadzone jeszcze w najbliższym czasie - dodał prok. Wojciech Szelągowski.

Reklama

Poinformował, że oprócz niezłożenia sprawozdań finansowych Amber Gold, Marcinowi P. zarzucono m.in. naruszenie Prawa bankowego. Szelągowski wyjaśnił, że chodzi o art. 171 ustawy, mówiący o prowadzeniu bez zezwolenia działalności bankowej - polegającej na gromadzeniu pieniędzy od innych osób w celu udzielania pożyczek bądź w celu obarczania ich ryzykiem.

Prokuratura zarzuciła szefowi Amber Gold także, że posłużył się potwierdzeniami wykonania przelewów na kwotę 50 mln zł, przedkładając je jako autentyczne przed sądem rejonowym w Gdańsku w sprawie dotyczącej rejestracji spółki w KRS, poprzez podstępne wprowadzenie w błąd tego sądu, dzięki czemu wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wpisów KRS w rejestrze przedsiębiorców - mówił prokurator.

Dodał, że kolejny zarzut dotyczył prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Szelągowski dodał, że za przestępstwa opisane w zarzutach postawionych Marcinowi P. grozi maksymalnie 5 lat więzienia.