Postępowanie kontrolujące Amber Gold wszczęto w UOKiK już w listopadzie 2011 r. Urząd badał w nim wzory umów stosowane przez spółkę oraz jej materiały reklamowe. - Postępowanie miało na celu ustalenie, czy mogło dojść do naruszenia przez firmę zbiorowych interesów konsumentów - wyjaśniła rzeczniczka prasowa UOKiK Małgorzata Cieloch.

Reklama

W ramach postępowania regulator sprawdzał, czy informacje zawarte w reklamach odpowiadały warunkom oferowanych umów oraz praktyce przedsiębiorcy.

Pod tym względem przekaz reklamowy był w pełni odzwierciedlony w treści umów, a te - do momentu pojawienia się problemów finansowych spółki - były przez Amber Gold konsekwentnie wykonywane. W tym kontekście informacje przedstawiane w reklamach były prawdziwe i nie wprowadzały konsumentów w błąd - poinformowała rzeczniczka.

Dodała, że w trakcie postępowania UOKiK zakwestionował trzy klauzule stosowane w umowach przez Amber Gold, które dotyczyły niejasnych kryteriów ustalania cen kruszców. Po interwencji Urzędu spółka zmieniła lub usunęła z wzorca umownego wszystkie kwestionowane postanowienia.

UOKiK nie może wchodzić w kompetencje sądu, prokuratury czy innych organów i zakazać prowadzenia działalności gospodarczej podmiotowi. Zamknięte w piątek postępowanie wyjaśniające nie dało podstaw do podjęcia działań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez spółkę Amber Gold - podkreśliła Cieloch.

UOKiK prowadzi obecnie blisko 30 postępowań dotyczących parabanków - analizuje wzory umów i reklamy.

Amber Gold to spółka inwestująca w złoto i inne kruszce, działająca od 2009 r. Klientów kusiła bardzo wysokim oprocentowaniem inwestycji - przekraczającym nawet 10 proc. w skali roku, które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. 13 sierpnia na stronie internetowej pojawiła się informacja o likwidacji spółki.