Rok temu Prymas Senior Kardynał Józef Glemp, informując o przebytej operacji, prosił nas wszystkich o modlitwę. Dziś, kiedy stan zdrowia Księdza Prymasa znacznie się pogorszył, prośbę tę ponawiam w jego i moim imieniu. W trudnych dla Niego chwilach walki z chorobą polecajmy Księdza Prymasa Seniora Miłosiernemu Bogu w naszych osobistych i wspólnotowych modlitwach, w rodzinach i parafiach - napisał w specjalnym komunikacie kardynał Kazimierz Nycz.

Reklama

Kardynał Józef Glemp ma 84 lata. Godność prymasa Polski sprawował w latach 1981-2004.