Postępowanie dotyczące Roberto Skolmowskiego, dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej obejmowało lata 2007-2012 - wyjaśnił rzecznik CBA Jacek Dobrzyński. Jak dodał, w trakcie kontroli ustalono, że dyrektor figurował w dokumentach jednej z poznańskich spółek jako prezes zarządu, posiadając jednocześnie połowę udziałów.

CBA skierowało także wniosek o odwołanie członka zarządu województwa podlaskiego Cezarego Cieślukowskiego - dodał Jacek Dobrzyński. Jak ustaliło CBA, Cieślukowski zawarł umowy o dzieło z lokalnym stowarzyszeniem oraz spółką, na rzecz których podpisał dofinansowanie jako osoba odpowiedzialna za nadzór nad departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego. Będąc w sytuacji konfliktu interesów, naruszył przepis ustawy o pracownikach samorządowych - poinformował rzecznik CBA

Wniosek w sprawie odwołania dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej trafił do marszałka województwa, zaś w przypadku członka zarządu województwa - do przewodniczącego sejmiku.