Podczas trwających od południa kolejnych rozmów przedstawicieli związków i pracodawców uzgodniono, że dotychczasowe ulgi pracowników kolei na przejazdy pociągami będą obowiązywać także w lutym. Według planów PKP, miały one być utrzymane tylko do końca stycznia.

Reklama

To rozwiązane pozwala na prowadzenie dalszych rozmów pomiędzy związkami i kolejowymi pracodawcami.
Jednocześnie rezygnację z pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów ze związkami złożył Krzysztof Mamiński, prezes Związku Pracodawców Kolejowych. O przyczynach decyzji nie poinformował.

W rozmowach ogłoszono przerwę, nie wiadomo kiedy zostaną wznowione