Z inicjatywy Pawła Kukiza, muzyka rockowego i publicysty tygodnika „Do Rzeczy” oraz władz NSZZ "Solidarność" dojdzie do swoistego kongresu kilkunastu organizacji i środowisk.

Reklama

Rozmowa ma dotyczyć m.in. ścisłej współpracy w sprawie wprowadzenia Jednomandatowych Okręgów Wyborczych oraz tzw. inicjatywy referendalnej. Chodzi o przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy o referendum krajowym, zgodnie z którą przy zebraniu odpowiedniej liczby podpisów pod wnioskiem o referendum Sejm będzie musiał zarządzić jego przeprowadzenie.