Przekonuje przy tym, że kościół pod rządami nowego papieża jest gotowy hołdować skromności i ubóstwu, ale - jak podkreśla - powinien szykować się na nadejście dużych zmian.

Reklama

Kościół może być pewien, że papież Franciszek przeprowadzi reformy w Kurii Rzymskiej. Na pewno dojdzie do uproszczenia ceremonii, co będzie częścią odchodzenia od bizantynizmu i zwrotem w stronę prostoty franciszkańskiej - mówi kardynał Henryk Gulbinowicz.

Zdaniem duchownego nie powinien to być jednak problem dla księży. Większość z nas żyje skromnie i pokornie - podkreśla.

Przyznaje przy tym, że on sam musiał się liczyć z każdym groszem. Wciąż pamiętam, jak potrafiłem żyć za 200 zł przez cały miesiąc - dodaje.