Informacja pojawiła się przed nowym budynkiem Sądów Gospodarczych przy ul. Czerniakowskiej. Ostrzegać ma przed kradzieżą rowerów.

Jej celem - jak wyjaśnia Wprost.pl prawnik (nie podaje imienia i nazwiska) - jest wyłączenie przez autora części lub całości odpowiedzialności cywilnoprawnej związanej z korzystaniem ze świadczonych przez niego usług.

Tymczasem zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów komunikat: Ministerstwo Sprawiedliwości nie zapewnia bezpieczeństwa pozostawionego sprzętu jest niezgodny z prawem. Podobnie jak np. zakazane jest używanie zwrotu: Szatnia nie ponosi odpowiedzialności.

To praktyce oznacza to, że takie i podobne zapisy nie chronią danego podmiotu od odpowiedzialności.