Jeszcze rok temu było to 27 procent, a cztery lata temu - 21 procent. Zmniejsza się też grupa zwolenników dalszego jednoczenia Europy. W ciągu czterech lat z 48 procent do 34 procent.

Reklama

Mimo takiego trendu ankietowani przez CBOS w zdecydowanej większości są za członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Do zwolenników obecnego stanu rzeczy zalicza się 72 procent dorosłych Polaków. 21 procent jest przeciwna obecności naszego kraju we Wspólnocie.

Podzielone są opinie na temat tego, kto przede wszystkim zyskuje na integracji: Polska czy kraje wcześniej będące członkami Wspólnoty.

W ostatnich latach przybywa osób przekonanych, że beneficjentem integracji są przede wszystkim dawni członkowie Unii. Obecnie uważa tak 39 proc. ogółu badanych. Na Polskę jako głównego beneficjenta integracji wskazuje niespełna jedna trzecia respondentów (30 proc.).

Niemal co piąty (18 proc.) uważa natomiast, że na członkostwie w UE tyle samo zyskuje Polska, co państwa starej
Unii.

Badanie Aktualne problemy i wydarzenia przeprowadzono między 9 a 15 maja na próbie 1,1 tys. osób.