Rzeki w Polsce będą przybierać - ostrzega Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dotyczy to województw: małopolskiego, śląskiego i łódzkiego. Wzrost poziomów wód będzie spowodowany intensywnymi opadami deszczu, spływaniem rzek, które już wezbrały i zwiększonym odpływem ze zbiorników w zlewniach. W województwie małopolskim przybiorą rzeki: Soła, Skawa, Raba, Dunajec, Ropa oraz Wisła i jej mniejsze bezpośrednie dopływy. Woda w tych regionach osiągnie poziom powyżej stanów ostrzegawczych, a punktowo alarmowych.

Reklama

Z tą samą sytuacją mamy do czynienia w województwie śląskim, gdzie przybierze Mała Wisła, Przemsza i Soła. Podobnie jak w Małopolsce, obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na tym terenie będą się utrzymywać. Z kolei w województwie łódzkim przybierze Warta, do poziomu przekroczenia stanów ostrzegawczych. W tym regionie prognozowane jest przekroczenie stanów alarmowych na rzece Grabia. Ten wskaźnik będzie się utrzymywał na rzekach Oleśnica i Prosna, z kolei stan ostrzegawczy niezmiennie na rzece Widawka.

Stabilizuje się za to sytuacja na Dolnym Śląsku. Fala wezbraniowa na Nysie Łużyckiej przechodzi przez województwo lubuskie w kierunku Gubina i Frankfurtu nad Odrą. Fala zbliża się do miejscowości Przewóz, w okolicach której rzeka wylała na drogę wojewódzką. Z Przewozu zarządzono ewakuację 5 rodzin. Tylko wczoraj strażacy interweniowali 1800 razy.