Ciało Petelickiego znaleziono w czerwcu ubiegłego roku na parkingu budynku, w którym mieszkał. Znaleziono przy nim broń, z której padł strzał. Za przyczynę śmierci generała przyjęto samobójstwo.

Reklama

Petelicki był generałem brygady w stanie spoczynku. Był twórcą i pierwszym dowódcą (do 1995 r.) sformowanej w 1990 r. słynnej jednostki antyterrorystycznej GROM (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego).

W maju 1996 r. Petelicki został pełnomocnikiem ówczesnego premiera Włodzimierza Cimoszewicza ds. przestępczości zorganizowanej w Radzie Państw basenu Morza Bałtyckiego. Po niecałym miesiącu złożył rezygnację, gdy wszedł w konflikt z ówczesnym sekretarzem Rady Ministrów Grzegorzem Rydlewskim.

Ponownie został dowódcą GROM w grudniu 1997 r.