Jak mówi Ewa Łoś, najważniejszym daniem będzie kutia. Zebrani będą dzielili się prosforą - małą bułką. Wcześniej rolę katolickiego opłatka spełniała kutia.

Reklama

Ponadto będą pierogi z kapustą i grzybami, postne gołąbki wypełnione ryżem i ziemniakami oraz kapusta z grochem. Kultywowana jest również tradycja związana z dekoracją stołu.

W centralnym miejscu sypie się zboże, które symbolizuje dostatek. Na stole znajduje się także czosnek, będący symbolem zdrowia. Pośrodku zboża kładzie się pieniądze, które potem zostaną zaniesione do cerkwi, jako datek.

Wierni kościołów wschodnich na Warmii i Mazurach to w większości Ukraińcy, którzy są najliczniejszą mniejszością narodową w regionie.

Różnica w datach obchodzenia świąt wynika z różnych kalendarzy. W prawosławiu wciąż bowiem uznaje się juliański, a w Kościele katolickim gregoriański.