Kościół jednoznacznie opowiada się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelowania wartości płci - piszą biskupi w liście pasterskim.

Reklama

Episkopat przestrzega, że ideologia gender bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia społecznego.

Gender to wielkie kłamstwo antropologiczne - podkreśla arcybiskup Henryk Hoser, przewodniczący komisji bioetycznej Episkopatu Polski.

Jest ono bowiem zaprzeczeniem dzieła stwórczego Boga. Arcybiskup Hoser zaznacza, że gender to grzech przeciwko Bogu, który stwarzając człowieka, stworzył mężczyznę i kobietę. Tymczasem według ideologii gender, nie istnieje determinacja płci wiążąca i biologiczna, lecz płeć jest traktowana jako rola społeczna, którą człowiek może wybrać.

Hierarchowie apelują o odważne działania, które będą służyć upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie.

Trzeba bronić wielkiej wartości rodziny - zaznacza przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Józef Michalik. Dodaje, że trzeba pomagać ludziom w wyprostowaniu ich myślenia na temat wartości i piękna rodziny tradycyjnej, złożonej z mężczyzny, kobiety i dzieci. Arcybiskup dodaje, że trzeba to robić z pokorą, nie osądzając i nie raniąc nikogo.

>>>Feministki donoszą na Kościół: Brał unijne dotacje na gender

List Episkopatu Polski jest dziś odczytywany w kościołach w całej Polsce.

Biskupi przestrzegają, że ideologia gender ma charakter destrukcyjny wobec człowieka, relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego.

"Wobec nasilających się ataków tej ideologii czujemy się przynagleni, by stanowczo wypowiedzieć się w obronie chrześcijańskiej rodziny, fundamentalnych wartości, które ją chronią, przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z propagowania nowego typu form życia rodzinnego - napisali biskupi.

Ich szczególny niepokój budzi to, że według ideologii gender człowiek miałby w dowolny sposób określać swoją płeć. Przestrzegają, że ma to prowadzić do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym.

Biskupi przypominają, że ideologia gender stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną.

Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka - napisali biskupi.

Episkopat zwraca uwagę, że ideologia gender od miesięcy, bez wiedzy społeczeństwa jest wprowadzana w naszej edukacji, służbie zdrowia, działalność placówek kulturalno-oświatowych i organizacji pozarządowych.

Biskupi przypominają też słowa Błogosławionego Jana Pawła II, który powiedział, że prawdy o instytucji małżeństwa należy szukać u Boga - Twórcy małżeństwa. Jest ona ponad wolą jednostek, kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami organizmów społecznych i rządowych.

Reklama