Nowe przepisy będą obowiązywać w tych stanach, które zalegalizowały małżeństwa homoseksualne. Teraz małżonkowie tej samej płci zyskali również przywileje nie tylko wynikające z przepisów lokalnych, ale również i federalnych. Chodzi tutaj m.in. o sprawy prawne takie jak: testamenty, świadczenia rodzinne, wspólne prowadzenie spraw upadłościowych czy odmowa zeznań, które mogłyby zaszkodzić współmałżonkowi.

Reklama

Departament Stanu działający w imieniu USA zapewniać będzie teraz wszystkim członkom związków homoseksualnych te same przywileje prawa, oraz zabezpieczenia jakie przysługują tradycyjnym małżeństwom - oświadczył prokurator Eric Holder.