Rozpoczął się właśnie czas sejmików - mówi sądecki przyrodnik Grzegorz Tabasz. Na łąkach i rozlewiskach gromadzi się kilkanaście bocianów, które powoli przygotowują się do dalekiej podróży.

Reklama

Przelot do ciepłych krajów potrwa dwa miesiące - dodaje przyrodnik. Dziennie ptaki przelatują 200-300 km w ciągu ośmiu-dziesięciu godzin. W stadach lecą bociany białe, czarne lecą pojedynczo. Ich trasa wiedzie między innymi przez Turcję i Bliski Wschód. Na Czarnym Lądzie będą przebywać do końca stycznia.

Najwięcej bocianów można spotkać na Warmii i Mazurach. Według ostatniego światowego spisu tych ptaków z 2004 wynikało, że w Polsce jest ponad 50 tysięcy bocianich gniazd, co stanowiło 20 procent światowej populacji.