NIK w raporcie napisała, że wielu policjantów błędnie korzysta z obowiązujących procedur i nie udziela wystarczającej pomocy bliskim i znajomym zaginionych.

Reklama

Inspektor Krzysztof Hajdas podkreślił, że wnioski te nie są nowe, a w tej sprawie w ostatnich latach dużo się zmieniło. Jako przykład podał system Child Alert, uruchomiony we współpracy z mediami. Poza tym - dodał Krzysztof Hajdas - większość zaginionych osób jednak się odnajduje.

A jeżeli chodzi o poszukiwania, to mają one pewną specyfikę, ale zdecydowanie nie zgadzamy się z tezami NIK - zakończył policjant.

Raport znaleźć można na stronie internetowej NIK: www.nik.gov.pl