Barbara Mazurek kierownik Biura Powiatowego w Białej Podlaskiej powiedziała Radiu Podlasie, że warunkiem uzyskania pomocy jest posiadanie protokołu z oszacowania szkód, potwierdzonego przez wojewodę. Rolnicy mogą liczyć na 800 zł rekompensaty do hektara roślin sadowniczych i 400 zł do pozostałych upraw, jeśli ubezpieczyli co najmniej 50 procent ich powierzchni od jednego z ryzyk. Jeśli nie, kwota zostanie pomniejszona o połowę.

Reklama

Barbara Mazurek powiedziała, że stosowne wnioski są dostępne w Biurach Powiatowych ARiMR i na jej stronie internetowej. Do dokumentu należy też dołączyć kopię polisy ubezpieczeniowej, jeśli takowa została zawarta.