Połowa Polaków (52 proc.) uważa, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Natomiast niemal jedna trzecia badanych (30 proc.) myśli pozytywnie o biegu spraw w naszym kraju.

Niemal połowa Polaków (48 proc.) jest zdania, że gospodarka naszego kraju znajduje się w kryzysie. Przeciwnego zdania jest 42 proc.

46 proc. Polaków twierdzi, że w ciągu najbliższych trzech lat nic się nie zmieni w Polsce pod względem materialnych warunków życia. Co czwarty respondent (26 proc.) uważa natomiast, że materialne warunki życia poprawią się, a niewiele ponad jedna piąta badanych (23 proc.) sądzi, że ulegną pogorszeniu.

Większość Polaków (57 proc.) uważa, że znalezienie pracy w naszym kraju jest bardzo trudne lub niemożliwe. 38 proc. respondentów jest jednak zdania, że w Polsce można znaleźć zatrudnienie.

Badanie przeprowadzono między 4 a 9 marca na grupie 1011 osób.