Zdaniem zdecydowanej większości badanych (73 proc.) Polska nie powinna angażować się militarnie w walkę z ISIS, w tym 39 proc. pytanych sprzeciwia się temu w sposób zdecydowany. Zwolennikiem takiego zaangażowania jest jedynie co piąty badany (20 proc.), a 7 proc. respondentów nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

Reklama

Zdecydowana większość Polaków (79 proc.) obawia się też, że udział Polski w działaniach przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu może spowodować ataki terrorystyczne fundamentalistów muzułmańskich w naszym kraju. Przeciwnego zdania jest 17 proc. ankietowanych, a 4 proc. nie potrafiło wyrazić opinii w tej sprawie.

Jak podkreśla CBOS, poczucie zagrożenia takimi atakami, w związku z zaangażowaniem Polski w operację przeciwko ISIS, jest znacznie wyższe niż notowane w latach 2007-2008 w odniesieniu do udziału Polski w operacjach militarnych w Iraku i Afganistanie.

Większość respondentów (56 proc.) wyraża obawy, iż działania państw NATO na terenie Syrii mogą doprowadzić do konfliktu z Rosją. Odmienny pogląd wyraziło 25 proc. badanych, a 19 proc. nie potrafiło zająć stanowiska w tej kwestii.

Według badań CBOS, Polacy w większości popierają udział Polski w koalicji walczącej z tzw. Państwem Islamskim, pod warunkiem, że nie będzie on polegał na bezpośrednim zaangażowaniu w działania zbrojne. Jednocześnie istnieje dość rozpowszechnione poczucie zagrożenia atakami terrorystycznymi fundamentalistów islamskich w związku z tym zaangażowaniem.

Reklama

W ocenie CBOS, Polakom bardziej realne wydaje się zagrożenie naszego kraju terroryzmem ze strony fundamentalistów islamskich niż ewentualny konflikt NATO-Rosja, spowodowany brakiem koordynacji działań na terenie Syrii.

Jak podkreśla CBOS, stosunku do zaangażowanie Polski w walkę z tzw. Państwem Islamskim (zarówno militarnego, jak i bez bezpośredniego zaangażowania w działania zbrojne) oraz oceny zagrożenia fundamentalistycznym islamskim terroryzmem, które może spowodować takie zaangażowanie, a także oceny ryzyka konfliktu z Rosją, nie różnicują znacząco preferencje partyjne badanych.

Sondaż CBOS został zrealizowany w dniach od 30 czerwca do 7 lipca tego roku na liczącej 983 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.