O pozyskaniu tego, wartego ponad 30 mln zł, kontraktu Poczta Polska poinformowała we wtorkowym komunikacie. Spółka podała m.in., że zgodnie z jego wymogami zapewni na lotnisku w Pyrzowicach około stu operatorów kontroli bezpieczeństwa.

Reklama

- Zmienia się firma, ale zasady kontroli i wszystkie obostrzenia wynikające z ustawy Prawo lotnicze i innych przepisów pozostają dokładnie takie same. Poza tym oni podlegają m.in. ścisłemu nadzorowi zarówno Straży Granicznej, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, jak i naszemu. Proces zmiany powinien przebiec bez problemów; jesteśmy przygotowani - zaznaczył we wtorek w rozmowie z PAP Piotr Adamczyk z zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL).

Wskazał, że do zadań zewnętrznej firmy należy prowadzenie odprawy bezpieczeństwa pasażerów (security control) oraz kontrolowanie bezpieczeństwa usług i ładunków (według ściśle określonych procedur).

Niezależnie od tego lotnisko dysponuje kilkudziesięcioma pracownikami wewnętrznej straży ochrony lotniska, którzy odpowiadają za kontrolę bezpieczeństwa terenu portu lotniczego oraz kontrolę bezpieczeństwa pracowników i innych osób niebędących pasażerami oraz ładunków w poszczególnych strefach lotniska. Odprawę paszportową prowadzi Straż Graniczna.

Reklama

Adamczyk przypomniał, że będzie to drugi podmiot wykonujący tam tego typu zewnętrzne usługi - od czasu zmiany Prawa lotniczego, w wyniku którego w marcu 2013 r. zadanie to przestała wykonywać Straż Graniczna.

Nowelizacja dopuściła możliwość rozbudowania własnych służb lotniskowych lub zlecania firmom zewnętrznym usług świadczonych w portach lotniczych. GTL wybrało to drugie rozwiązanie. Po pierwszym przetargu na świadczenie usług kontroli osób oraz bezpieczeństwa ładunku i bagażu przez cztery lata na katowickim lotnisku pracowała firma Gwarant z Opola.

Reklama

Spółka Gwarant złożyła swoją ofertę również w przetargu rozpoczętym w grudniu ub. roku. Po otwarciu ofert z końcem stycznia, GTL poinformowała, że najkorzystniejszą z trzech ofert - na 33,7 mln zł - złożyła Poczta Polska (w przetargu uczestniczyła też firma Stekop z Warszawy). O wyborze oferty w 95 proc. decydowała cena, w 5 proc. – kryterium doświadczenia.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne GTL zaprosił następnie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do negocjacji ceny, ponieważ zaproponowana przezeń w przetargu przekraczała wskazaną w zamówieniu kwotę na jego sfinansowanie. Ostatecznie zaproponowana przez Pocztę Polską cena wyniosła prawie 31,5 mln zł brutto.

Cytowany we wtorkowym komunikacie Poczty Polskiej członek jej zarządu Grzegorz Kurdziel zapewnił, że choć klienci kojarzą jego firmę przede wszystkim z listami i paczkami, jest ona też "liderem w sektorze ochrony". - Nasi pracownicy obsługują logistykę gotówki na terenie całej Polski - wskazał Kurdziel.

Poczta Polska zapewniła, że o jakości jej oferty dla Katowice Airport świadczą m.in. standardy zatrudnienia – zatrudnia pracowników na umowę o pracę. - To ważne szczególnie w dobie rządowej walki o prawa pracownicze i minimalną płacę. W sektorze ochrony wielu pracodawców uchyla się przed płaceniem ustawowych 13 zł za godzinę - podkreślono w komunikacie firmy.

Poczta Polska zaznaczyła ponadto, że osoby skierowane do obsługi lotniska mają m.in. uprawnienia Operatora Kontroli Bezpieczeństwa - nadawane w drodze decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdanym egzaminie, poprzedzonym dwutygodniowym szkoleniem.

W trakcie takiego szkolenia kursanci uczą się prawidłowej analizy i interpretacji obrazów generowanych przez rentgenowskie urządzenia prześwietlające. Dodatkowo każdy z nich przechodzi szkolenie z rozpoznawania materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, których transport jest zabroniony.

W spółce za tego typu usługi odpowiada Pion Poczta Polska Ochrona, który zatrudnia ponad 2,5 tys. pracowników ochrony fizycznej. Poza ochroną fizyczną pion zajmuje się też konwojowaniem wartości – dysponuje ponad 500 specjalistycznymi pojazdami. Poczta prowadzi również własny ośrodek szkoleniowy z zakresu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Pion Poczta Polska Ochrona od marca obsługuje również PKO Bank Polski, organizując przewóz gotówki do bankomatów, wpłatomatów oraz oddziałów banku. (PAP)

mtb/ son/