"Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej (PZU SA, Spółka) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 13 kwietnia 2017 roku Pana Pawła Surówkę w skład Zarządu PZU SA i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu PZU SA" - napisano w raporcie bieżącym spółki w czwartek nad ranem.

Reklama

Jak dodano, uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Agencja Gazeta / Fot. Mikołaj Kuras Agencja Gazeta

Surówka kierował spółką zależną PZU od czerwca ub.r. Wcześniej pracował w banku PKO BP, gdzie m.in. odpowiadał za uruchomienie oddziału we Frankfurcie (krótko był jego pierwszym szefem). W latach 2013-2015 pracował w grupie Boryszew kontrolowanej przez znanego inwestora giełdowego Romana Karkosika, a od 2007 do 2013 r. był doradcą finansowym w Bank of America Merrill Lynch. „Reprezentował bank w regionie CEE (Europy Środkowowschodniej – red.) poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej” – podaje w komunikacie PZU.

W tym samym banku od 2011 r. pracował Michał Krupiński, którego kilka tygodni temu odwołano ze stanowiska prezesa największego krajowego ubezpieczyciela.

Powołanie Surówki kończy spekulacje na temat następcy Krupińskiego. Wśród kandydatów wymieniano Marcina Chludzińskiego, szefa rady nadzorczej PZU, który został delegowany do pełnienia obowiązków prezesa na czas wakatu (Chludziński to również szef Agencji Rozwoju Przemysłu oraz były prezes Fundacji Republikańskiej), czy Zbigniewa Jagiełłę, prezesa PKO BP.

Nie wiadomo, czy następstwem objęcia stanowiska szefa PZU przez Surówkę będzie jego rezygnacja z kierowania spółką zależną PZU Życie.

Powołanie następuje na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła się w dniu 1 lipca 2015 roku i która obejmuje trzy kolejne pełne lata obrotowe. Pierwszym pełnym rokiem obrotowym kadencji był rok 2016 - napisała spółka w komunikacie.