Obowiązujące od sierpnia 2016 r. zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie, które ustanowiło plan ochrony dla rezerwatu "Las Warmiński", nie przewidywało prowadzenia tam odstrzałów zwierzyny. O zmianę treści dokumentu w tym zakresie wystąpił jednak na początku roku minister środowiska.

Reklama

W ocenie resortu, wprowadzenie możliwości ograniczonego odstrzału jeleniowatych pozwoliłoby utrzymać ich populację "na odpowiednim poziomie, niezagrażającym odnowieniom naturalnym gatunków lasotwórczych", ponieważ jest to rezerwat florystyczny, a sarny i jelenie zgryzają pędy młodych drzew.

Dlatego - zgodnie z procedurą - RDOŚ przeprowadziła konsultacje społeczne w tej sprawie. Jak poinformowała PAP szefowa olsztyńskiej RDOŚ Agata Moździerz, wszyscy wnoszący uwagi w ramach konsultacji sprzeciwili się wprowadzeniu zmian do planu ochrony.

Pisemne uwagi złożyło 106 osób i trzy organizacje: Fundacja na Rzecz Prawnej Ochrony Zwierząt i Kontroli Obywatelskiej "Lex Nova", Stowarzyszenie Miłośników Rusi nad Łyną oraz Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Młyn". Wpłynęła też petycja "Koalicji Niech Żyją!" skupiającej 30 organizacji pozarządowych, pod którą zebrano blisko 7,5 tys. podpisów poparcia, a przeciwnicy odstrzałów w rezerwacie zorganizowali w marcu pikietę protestacyjną przed siedzibą olsztyńskiej dyrekcji.

RDOŚ przeanalizowała uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji. Zwróciła się też o opinię do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, która oceniła, że jeleniowate powodują co prawda zgryzanie pędów młodych drzew na tym obszarze, jednak nie ma dowodów na to, iż wprowadzenie odstrzałów jest niezbędne dla wypełnienia celów ochrony rezerwatu. W tej sytuacji RDOŚ uznała, że brak jest podstaw do wprowadzenia do zarządzenia zapisu o możliwości ograniczonego odstrzału jeleniowatych.

Reklama

Olsztyńska dyrekcja wysłała tuż przed świętami do ministerstwa środowiska informację o swojej decyzji. Jeśli szef resortu nie podzieli tego stanowiska, może przedstawić prezesowi rady ministrów projekt zarządzenia nadzorczego, które uchyli obowiązujące obecnie zarządzenie RDOŚ ustanawiające plan ochrony dla rezerwatu "Las Warmiński".