Szeremetiew objął kierownictwo Biura Inicjatyw Obronnych przy Akademii Obrony Narodowej (przekształconej następnie w Akademię Sztuki Wojennej) w listopadzie 2014 roku. Na stanowisko został powołany przez ówczesnego ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka.

Reklama

Formalnie przestałem pracować w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie 1 października 2017 r. Faktycznie stało się to dziś, 12 października: zwalniałem pokój zajmowany na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego, pakowałem swoje rzeczy, rozliczałem się ze sprzętu (komputer etc.), oddałem książki wypożyczone z biblioteki Akademii - czytamy w oświadczeniu na facebookowym profilu Szeremietiewa.

Powody mojego odejścia przedstawiłem w piśmie skierowanym do komendanta-rektora ASzW wnoszącym o rozwiązanie umowy o pracę. Uznałem, że nie powinienem pracować w instytucji podległej MON skoro krytycznie oceniam to co robi, a zwłaszcza czego nie robi minister obrony - wyjaśnia powody swojego odejścia by wiceminister.

Reklama
Romuald Szeremietiew to polski polityk, publicysta i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk wojskowych, profesor nadzwyczajny Akademii Sztuki Wojennej, oficer rezerwy WP, poseł na Sejm III kadencji, były wiceminister i p.o. ministra obrony narodowej.