Jak jednak podaje RMF FM, resort obrony narodowej zakończył konkurs na projekt artystyczno-architektoniczny bez wyłonienia zwycięzcy.

Żadna z siedmiu zgłoszonych prac nie osiągnęła minimalnego pułapu punktów przewidzianych w regulaminie. Dwie na starcie odrzucono. Pozostałe otrzymały od 10 do 45 punktów, gdy wymaganym minimum było 60 - czytamy na stronie RMF FM.

Według regulaminu najwięcej punktów można było uzyskać za "czytelność ideową i głębię przekazu".

Organizatorzy konkursu chcieli, by kolumna "składała się z podstawy z czterema tablicami pamiątkowymi, trzonu i głowicy - wzbijającego się do lotu orła w koronie z krzyżem".

Ostatecznie jednak żaden z projektów nie spełnił wymagań jury, co zdaniem RMF FM, mocno komplikuje cały program MON na obchody 100-lecia Niepodległości.

"Kolumna Niepodległości" miała nawiązywać do 1928 roku.  W całym kraju powstawały w kraju pomniki niepodległości, często w formie kolumn z orłem zrywającym się do lotu i ze zrzuconymi kajdanami - czytamy na RMF FM. 

W budżecie MON przeznaczono na ten cel 5 milionów złotych.