Ministerstwo poinformowało, że w środę stanowisko prezesa Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście przestała pełnić sędzia Joanna Anna Szczygielska. Na jej miejsce został powołany sędzia Krzysztof Paweł Kurosz.

Reklama

Resort sprawiedliwości dodał, że w środę odwołano z funkcji prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi sędziego Krzysztofa Kacprzaka oraz prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu sędziego Andrzeja Kurzycha.

Ministerstwo zwróciło uwagę, że przeprowadzone przez resort badania efektywności pracy sędziów w Łodzi i Toruniu wykazały niezadowalającą efektywność Sądu Okręgowego w Łodzi, Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście i Sądu Rejonowego w Toruniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości wykonało analizę szerokiego zakresu czynników wpływających na ocenę jakości pracy sądów powszechnych oraz przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku.

Reklama

Z oceny resortu wynika, że w łódzkim sądzie okręgowym postępowania w sprawach karnych trwają średnio najdłużej w kraju w porównaniu z pozostałymi sądami okręgowymi. Jak poinformowało ministerstwo, sąd ten zajmuje 42. miejsce na 45 ocenionych sądów w rankingu średniego czasu trwania postępowań w sprawach niezałatwionych.

Reklama

Resort przekazał, że również Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście zajmuje dalekie miejsca w rankingach czasu trwania spraw niezałatwionych cywilnych oraz cywilnych gospodarczych. - W sądzie tym rosną także zaległości – sąd ma niezadowalający wskaźnik opanowania wpływu. W ogólnym rankingu wszystkich 318 sądów rejonowych w kraju Sąd Rejonowy Łódź Śródmieście zajmuje 300. pozycję - zauważyło MS.

Słaba ocena efektywności dotyczy także Sądu Rejonowego w Toruniu, który zajął 49 miejsce w rankingu 53 sądów rejonowych gospodarczych w zakresie odsetka spraw gospodarczych cywilnych merytorycznie rozpoznanych. - Także w tym sądzie rosną zaległości – spośród wszystkich sądów rejonowych w kraju toruński sąd zajmuje pod względem opanowania wpływu spraw dalekie 232 miejsce - poinformował resort.

Nowy prezes Sądu Rejonowego Łódź Śródmieście sędzia Krzysztof Kurosz jest wykładowcą w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Łódzkim, ma tytuł doktora. Specjalizuje się w prawie cywilnym, m.in. z zakresu własności intelektualnej i ochrony dóbr osobistych. Jest również członkiem Rady Naukowej Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie i należy do Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.