O decyzji Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia podjętej w ramach śledztwa dot. m.in. działania na szkodę spółki GetBack, poinformował PAP prok. Przemysław Baranowski z Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Reklama

Sąd - podał prok. Baranowski - "uwzględniając wnioski o zastosowanie tych najsurowszych środków zapobiegawczych podzielił w całości argumentację przedstawioną przez prokuratora".

Prokurator wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania argumentował m.in. tym, iż dowody zebrane przeciwko Katarzynie M. i Szczepanowi D.-M. "nie budzą wątpliwości, a przestępstwa im zarzucane godzą w interesy udziałowców spółki".

- Rozmiar strat i osobiste korzyści odniesione przez podejrzanych, uzasadniają poważne obawy matactwa z ich strony, a nawet ich ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości. Zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania było konieczne, aby zapewnić prawidłowy tok dalszego śledztwa, wyjaśnić wszystkie okoliczności przestępstwa i umożliwić odzyskanie przynajmniej części kwot utraconych przez akcjonariuszy - podał prok. Baranowski.

Poinformował, że Szczepanowi D.-M. "zarzuca się popełnienie przestępstwa wspólnie i w porozumieniu z podejrzanym Konradem K., wobec którego sąd już wcześniej podzielił argumenty prokuratury i zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie; na skutek przestępstwa, którego wspólnie dopuścili się obaj podejrzani, spółka GetBack straciła prawie 16 mln zł".

- Z zebranych przez prokuraturę dowodów wynika, że umowy zawarte pomiędzy GetBack S.A. a m.in. z Polskim Domem Maklerskim S.A. były pozorne, a utworzony w ten sposób "łańcuch" służył jedynie do wyprowadzenie z GetBack S.A. znacznych kwot pieniężnych, które następnie trafiły na rachunek bankowy Konrada K. lub spółek bezpośrednio z nim powiązanych - podał prok. Baranowski.

Dodał, że Szczepan D.-M. "był współtwórcą i realizatorem zamysłu skonstruowania sieci spółek, które na podstawie pozornych umów były podmiotami służącymi do wyprowadzenia z GetBack S.A. kwot stanowiących mienie wielkiej wartości".

Reklama

Natomiast, jak podał prok. Baranowski, Katarzyna M. "zniszczyła dokumenty spółki GetBack i innych podmiotów współpracujących z nią, sporządzoną zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej", w ten sposób "zacierała ona ślady popełnionych przestępstw i pomagała ich sprawcom w uniknięciu odpowiedzialności karnej".

- Swoich przestępczych zachowań podejrzana dopuściła się już po uzyskaniu wiedzy, o toczącym się postępowaniu karnym. Pomimo tego podjęła ona kroki w celu jego utrudnienia. Co więcej instruowała ona osoby powiązane z GetBack S.A., jak mają się zachować i co mają zrobić, aby skutecznie zniszczyć posiadane przez nich dowody - podał prok. Baranowski.

Tym samym - dodał - Katarzyna M. "już wcześniej swoim zachowaniem zademonstrowała, że pozostając na wolności będzie podejmowała działania, w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej lub umniejszenia swojej winy".

- Zgromadzony materiał dowodowy nie budzi żadnych wątpliwości i jest poparty licznymi dokumentami, w tym umowami i dokumentacją bankową, wyjaśnieniami podejrzanych, a także zeznaniami kilkudziesięciu świadków. Ustalone okoliczności sprawy oraz waga i charakter zarzucanych podejrzanym czynów w pełni uzasadniają konieczność stosowania wobec nich tymczasowego aresztowania - przekazał prok. Baranowski.

Śledztwo dotyczące GetBack nadzoruje warszawska Prokuratura Regionalna. Śledztwo zostało podjęte 24 kwietnia w ramach zespołu prokuratorów, który został powołany przez Prokuraturę Krajową po zawiadomieniach przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie GetBack. Postępowanie dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej o wielkich rozmiarach, prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom i podawanie nieprawdziwych informacji.

KNF zarzuciła byłemu kierownictwu spółki przeprowadzanie operacji finansowych, mających na celu uniknięcie realnej wyceny posiadanych przez spółkę pakietów wierzytelności.

Już wcześniej wobec zatrzymanego przez CBA po powrocie z Izraela prezesa GetBack Konrada K. oraz współpracującego z nim Piotra B. prokuratura wystąpiła o trzymiesięczny areszt, a sąd zaakceptował ten wniosek. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Spółka GetBack zajmuje się zarządzaniem wierzytelnościami. Powstała w 2012 r., a w lipcu 2017 r. jej akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach przeprowadzonej pierwszej oferty publicznej. W kwietniu GPW, na wniosek KNF, zawiesiła obrót akcjami GetBack. Stało się to po tym, gdy 16 kwietnia rano firma podała, że prowadzi negocjacje z PKO BP oraz Polskim Funduszem Rozwoju ws. finansowania o charakterze mieszanym kredytowo-inwestycyjnym w wysokości do 250 mln zł.

Z komunikatu spółki wynikało, że informację uzgodniono "ze wszystkimi zaangażowanymi stronami". PKO BP i PFR zdementowały informacje, że prowadzą takie rozmowy. To wywołało reakcję KNF. W efekcie rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada K. ze stanowiska prezesa spółki.

Według prokuratury w toku śledztwa przesłuchano już łącznie kilkadziesiąt osób, w tym urzędników Komisji Nadzoru Finansowego i spółki GetBack, a także zabezpieczono dokumentację i dane elektroniczne.