W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Zapobiegania Samobójstwom, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Samorządem Doktorantów Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, organizuje ogólnodostępny Dzień Wykładów Otwartych pod hasłem „Życie Warte Jest Rozmowy”. Odbędzie się on w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie będzie promować kampania społeczna, której najważniejszym nośnikiem ma być spot.

Reklama

Do tej pory nikt w Polsce nie podjął tego rodzaju inicjatywy. Instytucje nie zajmują się problemem samobójstw w obawie przed efektem Wertera (wzrost samobójstw spowodowany nagłośnieniem w mediach tego tematu). Dlatego niezwykle ważną zasadą przy tworzeniu spotu było to, by działać w taki sposób, żeby nie pogorszyć sytuacji. Stąd scenariusz i jego realizacja były konsultowane z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym. Dzięki temu całość jest zgodna z zasadami WHO.

Najczęściej mówi się u nas o próbach samobójczych młodych ludzi. W 2017 roku 25% (469) z nich zakończyło się zgonem. Z miesiąca na miesiąc ta liczba rośnie. Codziennie wśród ludzi do 24. roku życia, zabija się jedna osoba. W przedziale wiekowym powyżej 60. lat są to 4 osoby, ale o tym już nikt nie mówi. W starszej grupie wiekowej w 2017 roku było 75% (1516) prób samobójczych zakończonych zgonem, co wskazuje na znacznie większą determinację niż wśród ludzi młodszych. Osoby starsze bardzo często nie mają już motywacji do życia. Są samotne, chore, brakuje im środków do życia. Część z nich nie chce być ciężarem dla swoich bliskich. Dlatego aż dwa z sześciu wykładów pod hasłem „Życie Warte Jest Rozmowy” zostaną poświęcone seniorom.

Reklama

Dzisiaj społeczeństwu narzuca się moralny obowiązek pierwszej pomocy psychicznej, a winną każdego samobójstwa czyni się depresję. Często targnięcie się na swoje życie jest dramatyczną próbą komunikacji, wołaniem o pomoc. Stąd hasło tegorocznej kampanii: „Życie Warte Jest Rozmowy”. Jego twórcy nie twierdzą, że sama rozmowa kogoś wyleczy, ale z pewnością może uratować czyjeś życie. Człowiek w kryzysie samobójczym ma lepsze i gorsze chwile, być może właśnie rozmowa z kimś uratuje go przynajmniej w danym momencie

Spot opiera się na prostej zasadzie, czyli trzech pytaniach skierowanych do pięciu postaci. Kiedy?, Co się stało? oraz Kto ci pomógł?. Widz dopiero pod koniec dowiaduje się, o czym jest spot, ma to zmiękczyć wydźwięk filmu. Jego dystrybucja rozpocznie się w tym tygodniu.