KRS podczas wtorkowych obrad w głosowaniu niejawnym podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie siedmiu sędziów Izby Cywilnej SN, w której do obsadzenia jest siedem wolnych stanowisk sędziowskich. Do Rady wpłynęło na te miejsca blisko 30 zgłoszeń.

Reklama

Szef komisji skrutacyjnej sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz przekazała, że bezwzględną liczbę głosów (11 z 21 głosujących członków KRS), a tym samym rekomendację KRS uzyskali: prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Beata Janiszewska, radca prawny Marcin Krajewski, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w Krakowie Małgorzata Manowska i sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tomasz Szanciło.

Ze względu na to, że liczba kandydatów którzy uzyskali rekomendacje w pierwszym głosowaniu była niższa niż liczba wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Cywilnej, szef KRS zarządził głosowanie dodatkowe. Głosowano w nim nad trzema kandydaturami z największym poparciem w pierwszej turze, spośród osób, które nie uzyskały wymaganej większości. Byli to: sędzia SO Joanna Misztal-Konecka, dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości dr hab. Kamil Zaradkiewicz i radca Prokuratorii Generalnej RP Marcin Gocłowski.

W wyniku drugiej tury głosowania rekomendacje Rady uzyskali Zaradkiewicz i Misztal-Konecka.

Spośród zarekomendowanych przez KRS kandydatów najdłuższą dyskusję podczas obrad wywołała kandydatura Zaradkiewicza. Podczas tej dyskusji Krystyna Pawłowicz (PiS) negatywnie oceniła jego kandydaturę. Z kolei poparcia udzielił Zaradkiewiczowi obecny na posiedzeniu KRS minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

- Daję wiary człowiekowi. Czynami nie raz udowodnił, że jest gotów narazić się wpływowym środowiskom, i swoje poglądy zmieniając konsekwentnie je później broni - mówił Zbigniew Ziobro.

Panie ministrze, chcę powiedzieć, że pan Zaradkiewicz na użytek tego konkursu wszystko powie, napisze i przyrzeknie - odpowiadała Krystyna Pawłowicz.

Jak przekazał dziennikarzom członek KRS sędzia Jarosław Dudzicz, jeszcze we wtorek KRS będzie głosować nad kandydaturami do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz będzie dyskutować o stanowisku Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. 17 września ENCJ ma zdecydować ws dalszego członkostwa KRS w tej organizacji.

W poniedziałek KRS omówiła ponad 20 kandydatur do Izby Cywilnej SN, we wtorek dokończyła rozpatrywanie tych, które pozostały z blisko 30 zgłoszeń.

W ubiegły czwartek Rada rozpatrywała kandydatury na 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej. KRS podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do tej izby 12 sędziów. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. Z kolei w piątek, po rozpatrzeniu pięciu kandydatur, KRS zarekomendowała sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha na sędziego Izby Karnej SN (w tej izbie jest jeden wakat).

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie.

Przed siedzibą KRS manifestują Obywatele RP

Przed siedzibą KRS zgromadzili manifestujący z ruchu Obywatele RP, trzymają transparent z hasłem "Zdradza ojczyznę ten, kto łamie jej najwyższe prawo". Część z nich zablokowała wjazdy do siedziby Rady mieszczącej się przy ul. Rakowieckiej w budynku należącym do SGGW. Na teren mają wstęp jedynie pracownicy Rady i innych instytucji mających tam swoją siedzibę oraz akredytowani dziennikarze. Wejścia do budynku są pilnowane przez funkcjonariuszy policji.

Reklama

Dwa pierwsze dni posiedzenia, czwartek i piątek w ubiegłym tygodniu, poświęcone były kandydaturom do nowej Izby Dyscyplinarnej oraz do Izby Karnej SN. W czwartek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do Izby Dyscyplinarnej 12 osób. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. W piątek Rada podjęła uchwałę o przedstawieniu kandydata na wakat w Izbie Karnej.

Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś zakończyć czterodniowe posiedzenie, podczas którego zajmuje się wyłonieniem kandydatur na sędziów SN. Być może będzie też dyskutować o stanowisku Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Przed siedzibą KRS odbył się protest Obywateli RP. W obradach Rady uczestniczy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/raporty/raport-batalia-o-sady/fakty/news-krs-rozpoczela-obrady-przed-siedziba-rady-protest-obywateli-,nId,2623873#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś zakończyć czterodniowe posiedzenie, podczas którego zajmuje się wyłonieniem kandydatur na sędziów SN. Być może będzie też dyskutować o stanowisku Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Przed siedzibą KRS odbył się protest Obywateli RP. W obradach Rady uczestniczy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/raporty/raport-batalia-o-sady/fakty/news-krs-rozpoczela-obrady-przed-siedziba-rady-protest-obywateli-,nId,2623873#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Krajowa Rada Sądownictwa ma dziś zakończyć czterodniowe posiedzenie, podczas którego zajmuje się wyłonieniem kandydatur na sędziów SN. Być może będzie też dyskutować o stanowisku Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Przed siedzibą KRS odbył się protest Obywateli RP. W obradach Rady uczestniczy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

Czytaj więcej na https://www.rmf24.pl/raporty/raport-batalia-o-sady/fakty/news-krs-rozpoczela-obrady-przed-siedziba-rady-protest-obywateli-,nId,2623873#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox