W badaniu brany jest pod lupę stosunek obywateli państw członkowskich do UE. W 28 krajach o korzyściach z przynależności do Wspólnoty przekonanych jest 68 proc. ankietowanych. To najwyższy wynik od 1983 r.

Reklama

Zdaniem Polaków, członkostwo w UE korzystnie wpływa przede wszystkim na polski wzrost gospodarczy (46 proc., wzrost o 9 punktów proc. w porównaniu z badaniem z września 2017 r.) oraz jakość życia w Polsce (36 proc.). UE otwiera ponadto przed polskimi obywatelami nowe możliwości zawodowe (42 proc.). Nie bez znaczenia dla nas jest także unijna rola w utrzymywaniu pokoju i wzmacnianiu bezpieczeństwa oraz pozytywny wpływ przynależności do UE na dwustronne stosunki Polski z innymi państwami członkowskimi.

Z Eurobarometru wynika, że gdyby w Polsce odbyło się referendum na temat pozostania lub wyjścia z UE, 71 proc. ankietowanych zagłosowałoby za pozostaniem, a 11 proc. za opuszczeniem Unii. Średnia unijna to 66 proc. za pozostaniem i 17 proc. przeciwko. Co ciekawe, 51 proc. badanych z Wielkiej Brytanii zadeklarowało, że w referendum zagłosowałoby za pozostaniem w UE. Na opuszczenie UE oddałoby swój głos 34 proc. ankietowanych Brytyjczyków.

42 proc. polskich badanych ma pozytywny obraz Parlamentu Europejskiego, 42 proc. neutralny, a tylko 13 proc. deklaruje negatywną opinię na temat PE. Dla porównania, w 28 krajach UE pozytywnie o europarlamencie myśli 32 proc. badanych, 21 proc. negatywnie, a większość (43 proc.) neutralnie.

38 proc. respondentów z Polski chciałoby, aby rola PE wzrosła, a 28 proc., aby była mniejsza. Unijna średnia to odpowiednio 48 proc. i 27 proc. Wartości, na rzecz których powinien działać Parlament Europejski, to według polskich ankietowanych przede wszystkim prawa człowieka na świecie, wolność słowa i solidarność pomiędzy państwami członkowskimi.

52 proc. Polaków i 51 proc. obywateli UE deklaruje zainteresowanie wyborami do PE. Polacy są coraz lepiej poinformowani o dacie wyborów - 41 proc. ankietowanych prawidłowo odpowiedziało na pytanie, kiedy odbędą się najbliższe wybory do PE. To wzrost o 7 punktów procentowych w porównaniu z kwietniem 2018 r.

- W czasie, gdy finalizowane są szczegóły wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, te wyniki pozwalają nam zobaczyć szerszy obraz: obywatele coraz bardziej doceniają korzyści płynące z członkostwa w UE. Niemniej jednak, dużo pracy jeszcze przed nami. Współpraca i solidarność na szczeblu unijnym są niezbędne, by znaleźć rozwiązania dla problemów zwykłych Europejczyków - powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani komentując rezultaty badania.

Sondaż został przeprowadzony w Polsce w dniach 10-21 września. Firma Kantar Public przeprowadziła w naszym kraju 1034 wywiady bezpośrednie. W całej UE w dniach 8-26 września przebadano 27474 respondentów.